Türkeli Meslek Yüksekokulu, yeni döneme hazırlık amaçlı ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Yüksekokulumuz Müdür Vekili Öğr. Gör. Recep AYKAN, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Sultan OĞUZMERT, Öğr. Gör. Yusuf ARGIN ve akademik personelimiz katıldı. Son derece verimli geçen toplantıda yeni dönem için yapılacak hazırlıklar görüşüldü, ve Üniversitemiz 2019-2023 Dönemi Eylem planı ile ilgili akademisyenlerimizin görüşleri alındı.