Sinop Üniversitesi Rektörlüğü’nün 26/10/2018 tarih ve 5916 sayılı yazısı ile Türkeli İlçesinde Türkeli Meslek Yüksekokulu kurulması ile ilgili teklifi 29/11/2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş 2547 sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

19/12/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile Türkeli Meslek Yüksekokulu bünyesinde; 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü’ne bağlı Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü’ne bağlı Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü’ne bağlı Evde Hasta Bakımı Programının açılması uygun görülmüştür.

İlk etapta; Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü’ne bağlı Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programına ve Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü’ne bağlı Evde Hasta Bakımı Programına 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınması planlanmaktadır.