MISSION

Mesleki hizmet alanlarında bölge ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek,  kendi alanı ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve yeterliliğe sahip, toplumsal sorunlara duyarlı ve etik değerleri benimseyen nitelikli bireyler yetiştirmek.

VISION

Ulusal ve uluslararası düzeyde kaliteli hizmet veren kurum ve kuruluşlar tarafından tercih edilen bireyler yetiştirerek,  bilimsel ve teknolojik gelişmeleri paydaşları ile işbirliği içerisinde olarak takip eden, gerekli iyileştirme çalışmaları ile değişim ve yeniliklere uyum sağlayan, çevreye duyarlı bir meslek yüksekokulu olmak.