Program Hakkında Bilgiler

Evde Hasta Bakımı Programı, mesleki donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştiren öğrencileri, bu programda faaliyet gösteren ilgili sektörlere mesleki eleman olarak kazandırma amacını güden 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Bu program sektörün ihtiyaç duyduğu teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman yardımcı insan gücü sağlayabilmektedir.

Programın amacı; hastanın yaşam kalitesini yükselten, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen evde hasta bakımı yapabilen eğitimli sağlık bakım elemanı yetiştirmektir. Ayrıca tedavisini evde sürdürmek isteyen hastaların ilgili kliniklerce düzenlenmiş olan tedavisinin takibi, hasta yakınlarının veya bakmakla görevli kişilerin bu konudaki eğitiminin sağlanması, doğum öncesi ve sonrası destek talep eden annelere, yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan bireylere, engelli bireylere kaliteli bir yaşam olanağı sunabilme bilgi ve becerisine sahip evde hasta bakım teknikerleri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programdan mezun olanların çalışma alanları;

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, Devlet Hastaneleri, SGK, Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü, Belediyeler, Üniversiteler, SHÇEK, Hastane, özel bakım merkezler, huzur evi, klinikler vb. kuruluşlardır. Ayrıca kişilere özel hizmet verilebilmektedir.

Kabul Koşulları

Bu programa TYT puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Müfredatta verilen 120 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli derslerin başarılması ve yaz stajının başarı ile gerçekleştirilmesi halinde mezun olmaya hak kazanırlar.

Mezun Olanların Dikey Geçiş Yapabileceği Bölümler

Gerontoloji, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Ölçme ve Değerlendirme

Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Akademik Personel


Bölüm: Sağlık Bakım Hizmetleri

Program: Evde Hasta Bakımı
Dahili: 4602
e-posta:
sefahatik@sinop.edu.tr


Bölüm: Sağlık Bakım Hizmetleri

Program: Evde Hasta Bakımı
Dahili: 4621
e-posta:
soguzmert@sinop.edu.tr


Bölüm: Sağlık Bakım Hizmetleri

Program: Evde Hasta Bakımı
Dahili: 4620
e-posta:
ctaskin@sinop.edu.tr