SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ EVDE BAKIM PROGRAMI TANITIMI

Değerli Öğrenciler ve Ziyaretçiler,

Sinop Üniversitesi Türkeli Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak kurulan Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Evde Hasta Bakımı Programı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren hizmet vermeyi hedeflemektedir. Bölümü tercih eden öğrencilerimiz konusunda uzman ve deneyimli eğitim kadrosu tarafından yetiştirilecektir.

Ülkemizde son yıllarda giderek artan bir oranda evde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı, hasta ve engelli nüfusun çoğalması, özel ve resmî bakım ve huzurevlerinin yaygınlaşması, Sağlık Bakanlığı’nın, Türk Kızılayı’nın, Belediyelerin ve özel kuruluşların Evde Bakım Hizmetlerini yaygınlaştırması, “Hasta Bakım Elemanı” mesleğine olan ihtiyacı artırmaktadır.

Günümüzde yaşamdan beklenen sürenin uzamasıyla yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Ayrıca kronik hastalık, sakatlık ve bağımlılık oranları da artmaktadır. Demografik yapıdaki değişiklikler, artan tedavi maliyeti, tıp ve teknolojideki gelişimin sağlık hizmetlerinin birçoğunun evde verilmesine olanak sağlaması; hastanede yatış süresinin kısalması, insanların artık yaşam süresi değil de yaşam kalitesiyle ilgilenmeleri evde bakım hizmetlerinin sağlık sistemleri içerisindeki yerinin her geçen gün daha da genişlemesine neden olmuştur. Sağlık sektöründe gerçekleşen hızlı büyüme ve gelişmeye paralel olarak eğitimli ve donanımlı sağlık personeli ihtiyacı da artmaktadır.

Evde sağlık bakım hizmeti, kişinin sağlık sorunu nedeniyle hastanede yatması gerekmediğinde uygun koşullar sağlanarak, sağlık eğitimlerinin, hastalıkların önlenmesinin, önlenemiyorsa erken dönemde tanı, tedavi ve rehabilitasyonun profesyonel kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından hastanın evinde gerçekleştirilmesidir. Ülkemizde evde hasta bakımı verebilecek yeterli sayıda ve donanımda sağlık personeli bulunmamaktadır. Evde hasta bakımı programı bu alanda bulunan eleman açığının kapatılması konusunda katkı sağlayacaktır.

Evde Hasta Bakımı Programı, mesleki donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştiren öğrencileri, bu programda faaliyet gösteren ilgili sektörlere mesleki eleman olarak kazandırma amacını güden 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Bu program sektörün ihtiyaç duyduğu teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman yardımcı insan gücü sağlayabilmektedir.

Programın amacı; hastanın yaşam kalitesini yükselten, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen evde hasta bakımı yapabilen eğitimli sağlık bakım elemanı yetiştirmektir. Ayrıca tedavisini evde sürdürmek isteyen hastaların ilgili kliniklerce düzenlenmiş olan tedavisinin takibi, hasta yakınlarının veya bakmakla görevli kişilerin bu konudaki eğitiminin sağlanması, doğum öncesi ve sonrası destek talep eden annelere, yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan bireylere, engelli bireylere kaliteli bir yaşam olanağı sunabilme bilgi ve becerisine sahip evde hasta bakım teknikerleri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programdan mezun olanların çalışma alanları;

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, Devlet Hastaneleri, SGK, Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü, Belediyeler, Üniversiteler, SHÇEK, Hastane, özel bakım merkezler, huzur evi, klinikler vb. kuruluşlardır. Ayrıca kişilere özel hizmet verilebilmektedir.

Mezun Olanların Dikey Geçiş Yapabileceği Bölümler

Gerontoloji, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Öğr. Gör. Sefa Haktan HATIK

Evde Hasta Bakımı

Bölüm: Sağlık Bakım Hizmetleri
Dahili:
e-posta
: sefahatik[@]sinop.edu.tr

Öğr. Gör. Çilem TAŞKIN

Evde Hasta Bakımı

Bölüm: Sağlık Bakım Hizmetleri
Dahili:
e-posta:
ctaskin[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Sağlık Bakım Hizmetleri
Dahili:
e-posta:
sckayaoglu[@]sinop.edu.tr

Öğr. Gör. Sultan OĞUZMERT

Evde Hasta Bakımı

Bölüm: Sağlık Bakım Hizmetleri
Dahili:
e-posta:
soguzmert[@]sinop.edu.tr