ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ PROGRAMI
Program Hakkında Bilgiler

Programın amacı:

Çocuk koruma ve bakım hizmetleri bölüm mezunlarının temel hedefi, 0-18 yaş grubu normal, özel gereksinimi olan, akut ve kronik hastalığı olan, çeşitli nedenlerle devlet korunmasına alınan çocukların gelişimlerini desteklemek, çocukların korunması, bakımı,  eğitimi, sosyal ve manevi açıdan desteklenmesi için projeler geliştirmek, bu projeleri hayata geçirip yaygınlaştırmaktır. Çocuk koruma ve bakım hizmetleri programı; Çocuk Evleri, Sevgi Evleri ve Çocuk Destek Merkezlerindeki çalışmaları yönlendirebilecek, sürdürebilecek ve değerlendirebilecek nitelikli elemanların yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur.  

Eğitim Süreci:

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programında Öğrenciler ön lisans düzeyinde 2 yıllık bir eğitim almaktadırlar. Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programında 2 yıllık eğitim sürecinde, Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı, Çocuk gelişimi,  Çocuk Hakları ve Koruma, Çocuk Sağlığı ve Hastalıları, Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Çocuk Beslenmesi Çocuk ve Aile Hukuku ,Kanunla İhtilafa Düşen Çocuklar ; Çocuk Koruma ve Bakım Sistemleri gibi teorik dersler almaktadır. Bu eğitim sürecinde yapılan staj ile öğrencilerin öğrenim sürecinde kazandıkları mesleki bilgi ve becerilerini  pekiştirmelerini ve görev alacakları kurumdaki sorumluluklarını, ilişkilerini, hizmet sürecini tanımalarını hedeflenmektedir.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Ön Lisans programlarına, Lise veya Meslek Lisesi diplomasına ek olarak, ÖSYM tarafından yapılan Ölçme Seçme ve Yerleştirme sınavında alınan puan ve öğrencinin yaptığı tercihe ve ortaöğretim başarı puanına göre yerleştirme yapılır. Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Y-TYT puan türüne göre öğrenci almaktadır.

İstihdam Olanakları:

Çocuk koruma ve bakım hizmetleri programında mezun olan öğrencilerimiz  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kamu ve özel sosyal hizmet kurumlarında, sağlık kurum ve kuruluşlarında, Çocuk ve Gençlik Merkezleri’nde, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde, Sevgi Evleri’nde, Toplum Merkezleri’nde çalışabilmektedirler. Bunun dışında, sivil toplum örgütlerinde de istihdam edilebilmektedirler. Çocukların devlet korumasına alındığı mülteci merkezlerinde, sosyal çalışma gerektiren çeşitli projelerde, UNICEF gibi uluslararası organizasyonlarda ve gönüllü yardım kuruluşlarında yönetici, bakım uzmanı vb. görevlerde bulunabilirler.

Mesleğin Geleceği:

Eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında (DGS)  başarılı oldukları takdirde aşağıdaki lisans programlarına kontenjan dahilinde dikey geçiş yaparak 4 yıllık (Lisans) eğitime devam hakkı kazanabilirler.

>> Çocuk Gelişimi

>> Okul Öncesi Öğretmenliği

>> Özel eğitim Öğretmenliği

>> Sosyal hizmet  

Bunlara ek olarak çocuk koruma ve bakım hizmetleri bölümü mezunlarımızın Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin açıköğretim ve/veya açıktan/uzaktan öğretim fakültelerinde bulunan aşağıdaki açıköğretim programlarına da DGS ile geçiş yapma hakkı bulunmaktadır. Geçiş yapılabilecek bu lisans programları:

>> Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

>> Halkla İlişkiler ve Tanıtım

>> Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

>> İktisat

>> Kamu Yönetimi

>> Maliye

>> Uluslararası İlişkiler

>> Sosyal Hizmet

>> İşletme

>> Konaklama İşletmeciliği

>> Özel Eğitim

Akademik Personel


Bölüm: Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Program: Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Dahili: 4625
e-posta:
yargin@sinop.edu.tr


Bölüm: Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Program: Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Dahili: 4603
e-posta:
aturk@sinop.edu.tr


Bölüm: Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Program: Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Dahili: 4627
e-posta:
bozkan@sinop.edu.tr

(Kalite Yönetim Birimine, 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.)


Bölüm: Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Program: Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Dahili: 1921
e-posta
: i.ucuncuoglu@sinop.edu.tr