Program Hakkında Bilgiler
Programın Amaçları

Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programı, bu alanda hizmet eden kamu kurum ve kuruluşu, yerel yönetimler, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin yetişmiş insan gücü talebini karşılayabilmek amacıyla açılmıştır. Bu amaçla, acil durum ve afetlerle etkin bir şekilde baş edebilme kapasitesinin artırılması, Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilere sahip elemanların yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi çalışma alanları neler?

Acil Durum ve Afet Yönetiminde 2 yıllık Önlisans Programını başarıyla tamamlayan mezunlar; “Acil Durum ve Afet Yönetimi” konusunda günümüz bilim ve teknolojik altyapısını kullanabilecek yeterlilikte bilgi ve becerilere sahip olabilecektir.

Programı başarıyla bitirerek “Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri” ünvanı alan öğrenciler kamu sektöründeki Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hastaneler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde, Kızılay ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) gibi sivil toplum örgütlerinde çalışma olanağına sahip olabilirler.

Ülkemizde yaşanılan afet ve acil durum olayları karşısında, bilim ve teknolojideki ilerlemelere paralel olarak problemin çözümüne yönelik yeni yaklaşımların ortaya konulması zaruri hale gelmiştir. Bu konuda faaliyet gösteren İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı başta olmak üzere ortaya konulacak bu yeni yaklaşımların hayata geçirilmesi sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların etkin rol aldığı izlenmektedir. Ayrıca, ilgili standartların oluşturulması, veri yönetim merkezleri ve bilgi sistemlerinin kurulması, Mevzuat’ların hazırlanması, yeni yaklaşımların toplum tarafından farkındalıklarının arttırılmasına yönelik ihtiyaçların her geçen gün artarak devam ettiği gözlenmektedir. Bu bakımdan bu alanlarda yapılacak çalışmalarda görev almak üzere acil durum ve afet yönetimi teknikerliğini eklemek mümkündür.

Mezun Olanların Dikey Geçiş Yapabileceği Bölümler

 Acil Durum ve Afet Yönetimi programında okuyan öğrenciler, üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi,
  • Hemşirelik,
  • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

lisans bölümlerine DGS ile geçiş yapabilirler.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Diploması” derecesi alırlar. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında önlisans (Associate of Arts) derecesi almaya ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15/04/2009 tarihli toplantısında alınan karar ile 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 43/b maddeleri uyarınca “Tekniker” unvanını almaya hak kazanmaktadırlar.

Akademik Personel


Bölüm: Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Program: Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı
Dahili: 4622
e-posta:
odemirbilek@sinop.edu.tr


Bölüm: Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Program: Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı
Dahili: 4601
e-posta:
tyesil@sinop.edu.tr


Bölüm: Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Program: Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı
Dahili: 4624
e-posta:
seyhmusaksoy@sinop.edu.tr


Bölüm: Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Program: Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı
Dahili: 4626
e-posta:
ebrukoca@sinop.edu.tr